07:00 - 22:00

Зменшення розміру аліментів

Працюємо через систему "Електронний суд", економлячи Ваші гроші та час

Подаємо заяву про розлучення в день Вашого звернення до нас

Зменшення розміру аліментів

Зміст:
Загальні підстави для зменшення розміру аліментів
Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу
Зменшення аліментів при народженні другої дитини
Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі
Як зменшити заборгованість по аліментах
Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат
Перелік документів на зменшення аліментів
Зразки документів

Тягар сплати аліментів на утримання малюка можна полегшити за наявності достатніх на це підстав. При цьому дуже важливо довести, що зміна життєвих обставин особи, яка сплачує аліменти, потребує обов’язкової корекції відрахувань, які вона проводить на користь усіх її дітей.

Конституційний обов’язок кожного з батьків — повною мірою забезпечувати потреби дитини та надавати фінансову підтримку до досягнення нею повноліття. При цьому не є важливим, чи скріплений союз батьків шлюбом. У випадку розлучення чи інших обставин, внаслідок яких мати й батько не можуть спільно проживати однією сім’єю, закон передбачає сплату аліментів на дитину. Про те, як подати на аліменти, можна дізнатися на консультації сімейного адвоката.

Аліменти на дитину 2021 // Зразок заяви в Суд // Юридична консультаціяАліменти на дитину 2021 // Зразок заяви в Суд // Юридична консультація

Залежно від взаємних стосунків, які склалися між батьками, участь колишнього чоловіка в утриманні дітей визначається такими способами:

 1. Шляхом досягнення усних домовленостей між матір’ю та батьком дитини про порядок, суму та вид матеріального утримання дитини.
 2. Шляхом укладення письмової угоди з дружиною, в якій обумовлюються всі умови виконання чоловіком аліментних зобов’язань. Такий договір в обов’язковому порядку повинен бути завірений в нотаріуса. Треба знати, що цілком можливо не тільки збільшити, але й зменшити розмір аліментів.
 3. Якщо колишнє подружжя не дійшло єдиної думки стосовно умов утримання їхнього малюка та розв’язали це питання шляхом звернення до суду, вони отримали законне рішення в порядку цивільного судочинства.

Загальні підстави для зменшення розміру аліментів

У житті колишнього подружжя нерідко виникають ситуації, які дають право платникові аліментів поставити питання про зменшення розміру виплат на дитину. Досить розповсюдженими є:

 1. Відбулися вагомі зміни в його сімейному стані. Народження дітей у другому шлюбі або утримання непрацездатних батьків стають причиною додаткових матеріальних витрат з бюджету нової сім’ї.
 2. Різко погіршилося здоров’я того, хто сплачує аліменти, або членів його сім’ї. Ця обставина певною мірою служить чинником, який негативно впливає на здатність сплачувати аліменти в установленому розмірі.
 3. Зниження рівня матеріального забезпечення. Погіршення грошового утримання платника може стати наслідком звільнення з роботи, або у зв’язку зі зниженням заробітної плати з причин, що не залежать від нього, або виникнення інших витрат.
 4. Інші обставини. Сюди можна віднести різні життєві ситуації, внаслідок яких значно складніше, а часом практично неможливо без збитків для свого життя та здоров’я зберегти колишній обсяг виплат.

Як зменшити розмір аліментів на дитину, при виникненні однієї або кількох з визначених вище обставин?

Перш за все, слід пам’ятати про можливість добровільного порядку зміни розміру дитячих виплат шляхом досягнення домовленості з отримувачем цих виплат. Для закріплення нових домовленостей про зменшення аліментів необхідно звернутися до нотаріуса для внесення змін до попереднього договору.

А як подати на зменшення аліментів, якщо батьки не домовилися між собою?

У випадку, якщо батько чи мати не погоджується з тим, щоб зменшити аліменти, які належать дитині, розв’язання питання переноситься до судової зали. Відповідний позов про перегляд розміру виплат на утримання спадкоємця платник подає до суду за місцем реєстрації відповідача. Під час складення позовної заяви необхідно ретельно перерахувати та розкрити всі обставини, що стали підставою для звернення до суду.

Зменшення аліментів на дитину від першого шлюбу

В процесі здійснення виплат на утримання дітей можуть виникнути обставини, які істотно впливають на матеріальне становище нової сім’ї. Вони можуть бути різноманітними, однак головний критерій один — досить серйозний вплив на фінансове становище платника.

Якщо постало питання, як зменшити аліменти на дитину від першого шлюбу, необхідно зробити такі кроки. – В першу чергу потрібно звернутися до суду із заявою про зміну їх розміру до рівня, який би відповідав реальним можливостям батька, щоб систематично та в повному обсязі виконувати свої обов’язки. Під час складання позовної заяви рекомендується вказувати не один, а кілька чинників, що служать аргументами на користь прийняття рішення про зміну розміру належних малечі виплат. В іншому випадку можна отримати відмову суду.

В аналогічному порядку здійснюється зменшення розміру аліментів на другу дитину. Слід пам’ятати, що на одну дитину виділяють аліменти в розмірі 1/4, на двох дітей — 1/3 частини від заробітку платника. Аліменти на 3-х та більше дітей призначають у розмірі половини від того прибутку, який отримує батько.

Зменшення аліментів при народженні другої дитини

Усі діти, незалежно від того, в яких стосунках та з ким знаходились батьки на момент їх народження, мають рівні права на гідне утримання, яке забезпечить їм гармонійний та повноцінний розвиток.

При народженні другої дитини зменшення розміру аліментів є одним зі способів захистити її інтереси, пов’язані з підвищенням рівня фінансового забезпечення. Суд у таких випадках переважно приймає рішення на користь позивача. Однак треба пам’ятати, що для більшої впевненості в позитивному результаті, у позовній заяві необхідно вказувати також інші аргументи та підстави. Наприклад, цілком доречним буде вказати на зниження спільних доходів, погіршення здоров’я, нових членів сім’ї тощо. Народження третьої та четвертої дитини у новій сім’ї також є підставою для зменшення аліментів.

Як зменшують аліменти у твердій грошовій сумі

Вибір форми виплат на утримання дитини є перевагою того з батьків, з яким вона мешкає. За вибором отримувача виплати можуть проводитися у формі:

 • Частки від спільного доходу (за наявності стабільного та гідного заробітку);
 • Твердої грошової суми (нестабільний прибуток, низька зарплата).

Щоб домогтися зменшення аліментів у твердій грошовій сумі, необхідна наявність обставин, що свідчать про неспроможність платника виконати раніше покладені аліментні зобов’язання, а саме:

 • Відсутність стабільного прибутку, проблеми з працевлаштуванням;
 • погіршення стану здоров’я та збільшення витрат на лікування;
 • наявність у сім’ї непрацездатних осіб, що перебувають на утриманні платника;
 • відсутність власного житла та інше.

У липні 2017 року на законодавчому рівні внесені зміни стосовно захисту прав неповнолітніх на належне утримання. Згідно з нововведеннями, зараз розмір фінансової виплати подібного роду повинен складати не менше 50% визначеного законом прожиткового мінімуму на дитину. Інакше кажучи, з 2018 року можна зменшити аліменти в твердій грошовій сумі не нижче:

 • для дітей віком до 6 років: 813 грн (з 1 січня), 849,5 грн (з 1 липня), 889,5 грн (з 1 грудня)
 • для дітей віком від 6 до 18 років: 1013,5 грн (з 1 січня), 1059 грн (з 1 липня), 1109 грн (з 1 грудня)

Як зменшити заборгованість по аліментах

Систематичне ухилення від виконання своїх прямих обов’язків стосовно виплат на утримання дитини тягне за собою кримінальну відповідальність. Але якщо причиною появи боргу стали об’єктивні обставини, боржник має право направити до суду звернення з проханням зменшити борг по аліментах або застосувати розстрочку платежів за певним графіком.

Існують реальні можливості відносно часткового та навіть повного звільнення від виплат щодо заборгованості, однак вони можуть бути досягнені лише за допомогою суду. Підставою для прийняття подібного роду рішень може стати тяжка хвороба платника аліментів або інші істотні обставини.

Зменшити або ліквідувати заборгованість по аліментах можна також шляхом передачі права власності на нерухомість тому з батьків, з ким проживає дитина, або самій дитині. В таких випадках з дозволу піклувальної ради мати й батько дитини можуть укласти угоду про дострокове припинення права на аліменти.

Судова практика по справах щодо зменшення розміру виплат

Слід зауважити, що справи по зменшенню аліментів мають судову перспективу тільки за наявності кількох підстав. Як свідчить судова практика, суди досить критично оцінюють кожний доказ та виносять відмову у зменшенні виплат у випадку недостатньої аргументації позову. Тому у справах цієї категорії, як правило, беруть участь адвокати з сімейного права. Вони здатні значно збільшити шанси позивача на позитивний результат та добитися рішення суду про зменшення розміру аліментів на дитину за допомогою правильно побудованої лінії захисту та переконливої аргументації. Втім суд бере до уваги думку обох сторін і тільки тоді виносить рішення щодо визначення розміру зменшення.

Перелік документів на зменшення аліментів

Питання зміни розміру аліментів розглядають місцеві загальні суди в порядку цивільного судочинства. Для позивача дуже важливо знати, які саме документи потрібні для зменшення розміру аліментів. Очевидно, що відповідач намагатиметься усіляко протидіяти аргументам позивача та наводити власні аргументи. Тому якісно підготовлені та представлені суду документальні докази можуть мати вирішальне значення.

Отже, разом із позовною заявою, до суду потрібно надати такі документи:

 • копію всіх заповнених сторінок паспорту, завірену його власником;
 • копію ідентифікаційного коду відповідача;
 • дублікат свідоцтва про народження дітей;
 • дублікат рішення суду або договору, в якому визначені всі умови виконання аліментних зобов’язань;
 • копія довідки про доходи позивача;
 • копії медичних документів для підтвердження погіршення здоров’я позивача та чеки на придбання ліків, рахунки за лікування;
 • копії документів, що підтверджують наявність на утриманні позивача непрацездатних членів сім’ї;
 • інші документи, що підтверджують позовні вимоги заявника.

Питання щодо утримання та забезпечення потреб дітей завжди мають величезне законодавче підґрунтя, яке часом викликає нерозуміння та почуття хаосу у звичайних громадян. Окрім великої кількості правової інформації, розгубленість викликають ще й такі чинники, як динамічні зміни в законодавстві у галузі сімейного права та досить високий рівень складності ведення справ щодо аліментів.

Все це наочно свідчить про те, що необхідність участі в судовому процесі досвідченого адвоката з розлучень є очевидною. “Альянс Сімейних Адвокатів” пропонує кваліфіковану юридичну допомогу навіть у найскладніших випадках. Отримайте допомогу, звернувшись до нас за телефоном, написавши в чат або заповнивши заявку на сайті.

Зразки документів

Зразок заяви на зміну розміру аліментів

Кількість переглядів: 18,240

Отримайте відповіді від адвоката

Україна, Київ, Печерськ, вул. Болсуновська, 13-15
IQ Business Center ("метро Дружби Народів")